Wenst u lid te worden van onze club, dan dient u akkoord te gaan met ons huishoudelijk reglement:

 

  • De club wil liefhebbers van oldtimervoertuigen aller merken, via rondritten, beurzen, technische info e.d. samenbrengen en er voor te zorgen dat dit patrimonium in stand wordt gehouden.
  • Lid worden kan d.m.v. betaling van het jaarlijks lidgeld. Het lidgeld bedraagd het eerste jaar: €70 en elk volgend jaar €40.
  • De leden nemen minimaal aan één activiteit van de club deel.
  • Op het laatste weekend van Juni organiseren wij onze jaarlijkse clubmeeting. Deze staat telkens in het teken van een goed doel waaraan we het grootste deel van de opbrengst schenken.
  • Verder worden er (op vrijwillige basis) regelmatig rondritten gereden, georganiseerd door andere oldtimer clubs en/of ruil- en verkoopsbeurzen bezocht. Het bestuur mailt maandelijks de ons omringende meetings door met het correcte vertrekuur en -plaats.
  • Hemden met het logo van de club zijn te koop aan democratische prijzen, zodat we ons als club kunnen profileren tijdens de diverse meetings.
  • Er bestaat de mogelijkheid om via de club uw oldtimer(s) te laten verzekeren bij de Belgische Federatie van Oldtimer Voertuigen (BFOV). Jaarlijkse ledenlijsten worden aan de BFOV overgemaakt.
  • Elk lid kan voorstellen aanbrengen tijdens de bestuursvergaderingen om indien mogelijk in te passen in het jaarprogramma. Denk bvb aan thematentoonstellingen, fotozoektochten, sleutelnamiddagen, weekend treffens e.d.